Giới thiệu

Ngày đăng:Tháng Ba 6, 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại IAP được thành lập với mục đích là kết hợp với các công ty thành viên chuyên về các lĩnh vực:

  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm
  • Sản xuất thực phẩm chức năng thực phẩm bổ sung, dược phẩm
  • Xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng…

Người đại diện: Trần Mai An